Standarder

SFFE har för avsikt:

  • Att delta i informationsverksamhet inom individuell mätning och debitering, reglering och tillhörande verksamhet.
  • Att arbeta för en entydig standardisering av individuell mätning och debitering enligt Europeiska kommissionens beslut till direktivet om energieffektivitet.
  • Att vara en remissinstans för departement, verk och andra vid standardisering av individuell mätning och debitering.