Om SFFE

SFFE är en intresseförening för företag som har individuell mätning och debitering av värme och varmvatten som sin huvudsakliga syssla

SFFE (Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi) är en svensk intresseförening som representerar de idag ledande leverantörerna av mätare och tjänster kring individuell mätning av värme och varmvatten. Dessa företag har tillsammans verksamhet i drygt 30 länder och administrerar mätning av värme och varmvatten i totalt ca 22 miljoner lägenheter.

Vår främsta erfarenhet kommer från Europa, där individuell mätning och debitering är lagstadgad i flertalet länder.