Vattenmätning

Individuell mätning av vatten och varmvatten

Av de totala värmekostnaderna så står varmvattenförbrukningen för typiskt ca 20-30 procent. När man inför individuell mätning är det inte sällan man ser en förbrukningskillnad på en faktor 10 mellan den högsta och lägsta förbrukaren.

Med moderna vattenmätare så får man visning ner på liternivå, men också integrerad trådlös kommunikation. Mätarna kan monteras både dolda och synligt i t.ex. badrummet.