Elmätning

Individuell mätning av el

Individuell mätning av el innebär att alla delar på de fasta kostnaderna.

Har man idag kollektiv-el där alla delar på den totala förbrukningen så är det hög tid att installera mätning. Men även om man redan har individuella mätare så kan man effektivisera genom att omfördela de fasta kostnaderna till ett huvudabonnemang.