IMD – vad är det och varför?

Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Det har historiskt sett varit en vedertagen standard att man betalar sin del av fastighetens energiförbrukning baserat på bostadsytan man förfogar över. Detta är varken rättvist för den enskilde, eller för miljön. Med individuell mätning och debitering betalar var och en för sin egen förbrukning.