För fastighetsägare och byggherrar

Information till fastighetsägare och byggherrar

Som fastighetsägare har du ingen anledning att inte införa individuell mätning. Men det är viktigt att man väljer mätare och system efter en kravspecifikation som har hänsyn till långsiktig helhet.

Det är viktigt att man bildar sig en förståelse för hur resultatet från mätarna ska implementeras i den befintliga driften, och vad man har för system för t.ex. hyresdebitering att ta hänsyn till. Gör man inte detta riskerar man att välja fel typ av mätare eller kommunikationssystem.

Kontakta gärna medlemmarna i SFFE för att få råd och tips om hur du bör se på en investering i ett system för IMD.