Individuell mätning och Debitering (IMD)

Besparing för den enskilde, samhället och miljön

Erfarenheter från Sverige såväl som andra länder visar att energi- och vattenförbrukningen sjunker när den debiteras individuellt, istället för att ej påverkbar ingå i hyran eller avgiften. Besparingarna är i flera fall dokumenterade till upp till 20 procent av värmeförbrukningen, och 30 procent av varmvattenförbrukningen. Detta betyder en väsentlig kostnadsreduktion för fastigheten som helhet, men även en vinst för samhället genom minskade utsläpp av koldioxid (CO2).