Arkiv for december, 2015

5 dec

Remissvar Boverkets rapport om IMD i befintliga fastigheter

Flera felaktigheter i Boverkets slutrapport om IMD

Boverkets rapport till regeringen om individuell värmemätning i flerfamiljshus ger en skev bild av både effekterna och kostnaderna. Myndigheten frångår också sitt uppdrag genom inte ge förslag till förordningar för de fall där värmemätning är lönsamt och tekniskt möjligt.

Boverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att analysera kostnadseffektiviteten i att installera individuell mätning av varmvatten och värme, IMD, i flerfamiljshus. Detta som ett led i Riksdagsbeslutet samma år om hur EU:s energieffektiviseringsdirektiv skulle införas i Sverige. I sin slutrapport till regeringen föreslår myndigheten att det inte ska krävas någon individuell mätning av värme, kyla eller tappvarmvatten i befintlig eller ny bebyggelse i Sverige.

Det är en märklig hållning från Boverkets sida, både med tanke på vilket uppdrag man fick och med tanke på vad EED fastslår. Där uttrycks tydligt att IMD ska användas när det är tekniskt möjligt och kan anses kostnadseffektivt. Varje medlemsland måste särskilt motivera de fall där individuell mätning inte anses vara lönsamt, och det görs inte i Boverkets rapport.

Läs eller ladda ner SFFE:s remissvar på länken nedan:
Remissvar Boverkets rapport 2015-34_IMD_befintliga_fastigheter

Läs eller ladda ner pressmeddelande från SFFE på länken nedan:
Pressmeddelande SFFE remissvar på Boverkets rapport