26 jan

SFFE:s remissvar på Boverkets rapport

Sverige riskerar att bryta mot energieffektiviseringsdirektivet!

Sverige är i färd med att implementera det Europeiska Energieffektiviseringsdirektivet (EED). En viktig del av direktivet är att det ställs krav på medlemsstaterna att se till att byggherrar och fastighetsägare installerar individuella mätare så att varje lägenhets energianvändning för uppvärmning, kyla och tappvarmvatten kan mätas. Syftet med att mäta varje lägenhets förbrukning är att öka medvetenheten hos de boende om sin energianvändning och ge dem möjligheten att minska sina utgifter genom att spara energi.

Boverket fick våren 2014 i uppdrag av regeringen att utreda och ange i vilka fall det bör installeras mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten i byggnader. Utredningen ska ge underlag till ett förslag på förordningsbestämmelser till lagen om energimätning i byggnader.
Bifogat hittar du SFFE:s (Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi) remissvar på Boverkets rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad.

Läs eller ladda ner SFFE:s remissvar på länken nedan:

Remissvar från SFFE – Boverkets rapport om IMD_150126_FINAL

0 w

Kommentere