20 feb

Pressmeddelande: 2014-02-20

Sedan regeringen den 6 februari skickade ut ett förslag till ny lagstiftning gällande energibesparande åtgärder i fastigheter har åtskilliga artiklar publicerats i olika medier där huvudbudskapet är att regeringen nu har övergett tanken på att göra individuell mätning och debitering av värme i lägenheter obligatoriskt. Samtliga artiklar baseras på förhastade slutsatser om lagförslagets innebörd. I själva verket återstår en helt avgörande fråga, nämligen definitionen av vad som är tekniskt genomförbart och kostnadseffektivt. 

Läs hela pressmeddelandet här: Pressmeddelande SFFE 20140220 (3)

0 w

Kommentere