28 nov

SFFE felaktigt citerad i sammanställningen av remissvar

I Regeringskansliets sammanställning av remissvar gällande Lagpromemorian gällande  energieffektiviseringsdirektivet (EED) har Näringsdepartementet citerat remissvaret från SFFE felaktigt.

SFFE skriver i sitt remissvar att man anser att komfortmätning inte  är en relevant metod för att visa den faktiska energianvändningen.

0 w

Kommentere