VÄLKOMMEN TILL SFFE

Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi

SFFE är en intresseförening för svenska aktörer inom individuell mätning och fördelning av kostnader för värme och vattenförbrukning i flerfamiljshus och i tredimensionella fastigheter.

Läs vidare

SFFE har för avsikt:

  • Att delta i informationsverksamhet och kunskapsspridande inom individuell mätning och debitering.
  • Att arbeta för en entydig standardisering av individuell mätning och debitering enligt Europeiska kommissionens beslut till direktivet om energieffektivitet.
  • Att vara en remissinstans för myndigheter, departement, verk och andra vid införande av individuell mätning och debitering.
5 maj

Föreningarna SFFE och LIMD fusioneras

De två branschföreningarna Svensk Förening för Förbrukningsmätning av Energi (SFFE) och Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering (LIMD) är numera…

Les videre
5 dec

Remissvar Boverkets rapport om IMD i befintliga fastigheter

Boverkets rapport till regeringen om individuell värmemätning i flerfamiljshus ger en skev bild av både effekterna och kostnaderna.

Les videre